Werkwijze

Werkwijze en pedagogisch werkplan

Hoe zorg ik ervoor dat uw kind zich veilig voelt in mijn kinderopvang?

Wat bied ik uw kind iets in zijn/haar ontwikkeling?

Welke vaardigheid geef ik uw kind mee om te leren omgaan met andere kinderen?

Welke waarden en normen hanteer ik en geef ik mee aan uw kind?

Op basis van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang beschrijf ik in dit pedagogisch werkplan hoe ik handel en hoe ik de vier basisdoelen wil bereiken. De basisdoelen zijn de volgende:

  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke competentie
  • sociale competentie
  • waarden en normen

 

Emotionele veiligheid.

Voor mij is emotionele veiligheid de basis waar vanuit ik werk. Het is de fundering van de opvoeding. Als de emotionele basis niet goed is, kan het kind niet goed ontwikkelen. Ik geef uw kind de persoonlijke aandacht, liefde en geborgenheid die het nodig heeft. Voor mij is de basis dat uw kind zich bij mij op zijn of haar gemak voelt en zich thuis voelt.

Zodra de kinderen zich bij mij veilig voelen, kan ik gaan werken aan andere doelen. Als een kind zich stoot of valt troost ik het totdat het weer goed is. Ik geef uw kind alle tijd om aan mij te wennen (en natuurlijk ook andersom).

persoonlijke competentie en sociale competentie

Voor mij is ieder kind een uniek schepsel van God. Hoe jong een kind ook is, dit besef wil ik ook uw kind zo vroeg mogelijk meegeven. Voor mij is dat het uitgangspunt voor de groei en ontwikkeling van uw kind. Ik geef dit vorm door met Bijbelse thema’s te werken en te kijken naar de interesses van het kind. Ik heb veel soorten ontwikkelingsmateriaal in huis, waarvan knutselen een belangrijk onderdeel is . Samen spelen, leren op je beurt te wachten, delen, rekening houden met elkaar zijn concrete competenties waar ik actief op stuur.

Ik begeleid uw kind door samen over de dingen te praten en naar uw kind te luisteren en mij in te leven in zijn of haar belevingswereld.

Ik stimuleer uw kind door te benadrukken wat het al kan, grenzen te verleggen, te belonen en vooral te complimenteren. Ook door samen te spelen, observeren en leermomenten te creëren.

Waarden en normen

Normen en waarden spelen bij de opvoeding van kinderen een belangrijke rol. Verbaal en non-verbaal laten we blijken wat we vinden. Het is van belang dat kinderen zich normen en waarden eigen maken.

Voor mij is het christelijk geloof verweven met mijn opvoeding. Ieder kind is een uniek schepsel van God. We zingen daarom samen christelijke liedjes, bidden, danken en lezen uit de Bijbel.

Naar elkaar zijn we liefdevol en respectvol. Na een ruzie zeggen we sorry tegen elkaar.

Spelen en speelgoed

De kinderen mogen zelf speelgoed uitzoeken uit de verschillende speelgoedmanden in de speelgoedkast. De kinderen weten waar welk speelgoed wordt opgeborgen. Denk hierbij aan Duplo, kleine Lego, houten blokken, Thomas de trein, Playmobil, boekjes en puzzeltjes. De verschillende speelgoedmanden zijn afgestemd op de leeftijden van de kinderen. De spelvormen voor het oefenen van de fijne motoriek vinden veelal plaats aan tafel. De salontafel voor hiervoor gebruikt bij de kleine kinderen tussen de 1-4 jaar oud, vanwege de hoogte en lage kinderstoeltjes met en zonder armleuning.

De kinderen mogen spelen in de onze woonkamer en bij goed weer in de ruime serre en kindvriendelijke tuin. Met toestemming van de ouders mogen de kinderen boven de 6 jaar op het pleintje voor mijn huis spelen. De pleintje ligt aan een wandelpad en auto’s komen hier niet in de buurt.Samen spelen is een belangrijk onderdeel van de dag. Samen spelen met het  aanwezige speelgoed of door middel van een gezamenlijk spel. Ook vind ik het belangrijk om de fantasie te stimuleren door ‘winkeltje’ of ‘keukentje’ te spelen of de verschillende emoties na te spelen.

Voor alle leeftijden heb ik speelgoed in huis en ik koop er regelmatig iets nieuws bij wat past bij de leeftijden of interesses van de kinderen.

We knutselen veel. Creativiteit en fantasie vind ik heel belangrijk om te stimuleren. Ik lees en zing veel met de kinderen. Voor de taalontwikkeling is dit essentieel.

Buiten spelen

Als de kinderen nog klein zijn, kunnen de kinderen heerlijk onder toezicht in de tuin spelen. In de tuin staat een dubbele schommel, een speelhuisje en een glijbaantje. Maar ook een heleboel kleden om een hut mee te maken. Iedere dag neem ik de kinderen mee naar buiten. Even eendjes voeren, een rondje lopen of naar de kinderboerderij. Buitenlucht is gezond voor kinderen en buiten is er veel te leren en te zien.

Eten

Eten gebeurt bij mij op vaste tijden. De eettijden in Casa Wendela zijn als volgt:

09:45     wat drinken met een koekje

12:00     boterham

15:00     fruit

15:15     drinken met wat lekkers

Natuurlijk hebben de allerkleinste hun eigen ritme en houd ik zoveel mogelijk rekening met uw specifieke wensen.  Voor en na het middageten bid en dank ik met de kinderen. Ook lees ik een stukje voor uit de Kinderbijbel.

Rust

Ik houd het vaste slaapritme van de kinderen (zo veel als mogelijk is) aan. Ieder kind heeft een ‘eigen’ slaapkamer en een schoon bedje. Natuurlijk gaat de eigen knuffel en/ of speen mee. Ik houd de kinderen goed in de gaten als ze slapen door middel van de babyfoon en ga minstens 1 keer bij ze kijken als ze slapen

Reinheid

Natuurlijk is hygiëne voor uw kind erg belangrijk. Handen wassen voor het eten, na ieder toiletbezoek en na het buiten spelen. En natuurlijk een schoon bedje om in te slapen. Wij hebben geen huisdieren en in het hele huis ligt laminaat, zodat Casa Wendela ook allergie vriendelijk is.

Regelmaat

Niet iedere dag is (gelukkig) hetzelfde, maar een dag bij Casa Wendela heeft wel z’n eigen ritme. In grote lijnen ziet een dag er zo uit:

07:30 – 08:15     kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen

08:15 – 08:45     schoolgaande kinderen worden door mij naar school gebracht

08:45 – 09:15     vrij spelen

09:30 – 10:00     activiteit

10:00 – 10:15     drinken

10:15 – 11:45     naar buiten of (buiten) spelen

11:45 – 12:30     eten

12:30 – 14:30 naar bed. Kinderen zonder middagslaapje mogen een half uur een filmpje kijken, daarna vrij spelen

14:30 – 15:00     kinderen uit bed

15:00 – 15:10     fruit voor de kleinsten

15:10 – 15:30 kinderen worden van  school gehaald

15:30 – 15:45 drinken, fruit

15:45 – 17:00     activiteit/ buiten spelen

17:00 – 17:15 kinderen worden opgehaald

Dit is een ‘standaard’ indeling van de dag, natuurlijk wijk ik af als het kind daar behoefte aan heeft. Maar soms gebeurt het ook dat we heel lang aan het knutselen zijn, of met elkaar andere dingen ondernemen (en lekker even de tijd vergeten).

Straffen en belonen

Als u kind iets goed doet, leuks doet, iets heeft gemaakt of geholpen, beloon ik het kind door positieve aandacht te geven. Een knuffel, een compliment of een applausje. Ik leg aan het kind uit waarom het belangrijk is om zich aan een afspraak te houden en waarom. Zo weet iedereen  wat er van elkaar verwacht wordt. Ik help het zelfvertrouwen van de kinderen te ontwikkelen. Ik stimuleer de kinderen om zelfstandig dingen te doen. Ik beloon het al ze dingen uitproberen. Ik stimuleer gewenst gedrag.

Natuurlijk zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoont dat ik niet goed vind. Dan zal ik pedagogisch reageren bijvoorbeeld uw kind aan te spreken of even apart te nemen.