Praktische Informatie

Op deze pagina vindt u allerhande praktische informatie over gastouderopvang bij Casa Wendela.

Opvangtijden en vakanties

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Kinderen kunnen vanaf 07.30 gebracht worden (eerder in overleg mogelijk)

en tot 17.15 uur opgehaald worden.

In de schoolvakanties bied ik geen opvang.

Wat moet u als vraagouder meenemen?

  • reserve kleding
  • luiers + doekjes
  • knuffel/ speen
  • fles
  • poedermelk/ borstvoeding
  • schriftje
  • medicatie

Waar moet ik mij als gastouder aan voldoen?

  • EHBO cursus jaarlijks herhaling
  • Jaarlijkse risico inventarisatie
  • VOG voor gastouder en alle huisgenoten boven de 18

Verder zorg ik dat ik op de hoogte blijf van alle nieuwe ontwikkeling omtrent kinderopvang. Ik zal regelmatig een cursus volgen die mij meerwaarde geeft, bijvoorbeeld kindertekeningen kunnen analyseren. En ben ik lid van een blad wat gericht is op kinderopvang.

Wat verwacht ik van de vraagouder?

Wat ik heel belangrijkste vind is de samenwerking tussen de ouders en de gastouder en het  wederzijds vertrouwen. Ouders brengen hun kostbaarste bezit bij onder mijn verantwoordelijkheid en dan is vertrouwen essentieel.  Verder vind ik een open en eerlijke communicatie heel belangrijk. Dat betekent dat het leuk is om te horen als het goed gaat, maar dat ik ook graag hoor als u het ergens niet mee eens bent of als u merkt dat uw kind iets niet leuk heeft gevonden.

Voorafgaande aan de opvang vind bij mij thuis een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek krijgen beide partijen de kans om te kijken of het klikt. Beide moeten een goed gevoel hebben bij de kennismaking.

Gastouderbureaus

Ik werk samen met twee gastouderbureaus. Dit zijn ‘Passie4 kids’ en ‘kinderopvang Waddinxveen’. U kunt zelf de keuze maken via welk bureau u de inschrijving wilt laten verlopen.

Overdracht

Tijdens de opvang is een goede (dagelijkse) overdracht erg belangrijk. Ik werk daarom met een overdrachtschriftje. Hierin schrijf ik dagelijks op wat uw kind heeft gegeten en gedronken, hoe lang uw kind heeft geslapen en wat we die dag gedaan hebben. Ouders kunnen hier zelf ook hun overdracht en eventuele aandachtspunten opschrijven. Regelmatig voorzie ik de overdracht van een leuke foto.

 

Als uw kind ziek of ‘hangerig’ is, dan is uw kind het liefste thuis bij één van de ouders. Aangezien ik meerdere kinderen opvang, vang ik geen zieke kinderen op, ook niet ‘even voor nood’. De vraagouder moet in dat geval zelf voor een alternatief zorgen.

 

Als gastouder ben ik in het bezit van een achterwacht, die in geval van nood kan worden ingeroepen. De achterwacht kan alle nodige gegevens vinden en zal de ouders inlichten.